Aconsegueix un regal per les teves compres en cosmètica solar. Fins a finalitzar existències. Veure productes >>
El registre a la newsletter s'ha completat satisfactòriament

Aquests Termes i Condicions d'ús (d'ara endavant, les «condicions d'ús») s'apliquen a la site web de Perfumeria Júlia, el domini de la qual és www.perfumeriajulia.ad, a tots les sites relacionades o vinculades des de www.perfumeriajulia.ad per Perfumeria Júlia (d'ara endavant i de manera conjunta, la «site»).
La site és propietat de la societat mercantil PERFUMERIA JÚLIA S.A. (d'ara endavant, «Perfumeria Júlia»), amb NRT A-700534V i domicili fiscal en Avinguda Carlemany 115 AD700 Escaldes-Engordany, Andorra.
En utilitzar la site, mostra la seva conformitat amb les presents condicions d'ús. Si no està d'acord, li preguem que s'abstingui d'utilitzar-ho.
Perfumeria Júlia es reserva el dret, segons el seu únic criteri, a canviar, modificar, afegir o eliminar fragments de les condicions d'ús en qualsevol moment. Queda sota la seva responsabilitat consultar les presents condicions d'ús de manera periòdica amb la finalitat de comprovar si existeixen actualitzacions. Si continua utilitzant la site després de la publicació de modificacions, s'entendrà que les accepta.

Contingut

Tots els textos, gràfics, interfaces d'usuari, interfaces visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, cançons, il·lustracions i codi de programació (d'ara endavant, el «contingut»), incloent sense limitació, el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització d'aquest contingut, compresos per la site pertanyen a Perfumeria Júlia, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d'imatge comercial, drets d'autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.
Tret que aquestes condicions d'ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre ni distribuir de cap manera cap part ni contingut de la site en cap altre ordinador, servidor, pàgina web ni en un altre mitjà de publicació o distribució sense el consentiment previ escrit per Perfumeria Júlia.

Ús de la site

Queda prohibida la utilització d'enllaços profunds, page-scrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algorismes, metodologies o processos manuals similars per a accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part de la site o el seu contingut amb la finalitat d'obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través d'aquest. Perfumeria Júlia es reserva el dret a prohibir qualsevol activitat d'aquesta naturalesa.
No està permès l'ús de la site ni del seu contingut amb finalitats il·legals o il·lícites segons aquestes condicions d'ús. Tampoc està permès encarregar la realització de cap activitat il·legal o que infringeixi els drets de Perfumeria Júlia o de tercers.

Exempció de responsabilitat.

Perfumeria Júlia no garanteix que la site, contingut, serveis o prestacions de la mateixa no continguin errors o no vagin a interrompre's, ni es compromet a corregir errors ni al fet que el seu ús de la site vagi a aportar-li uns resultats específics.
La site i el seu contingut s'ofereixen tal qual i segons la seva disponibilitat. Tota la informació publicada en la site està subjecta a canvis sense avís. Perfumeria Júlia pot assegurar que els arxius o altres dades que es descarreguin de la site no continguin virus o altres característiques destructives. L'única manera de mostrar la seva disconformitat amb la site i el seu contingut és deixar d'utilitzar-los. Aquesta limitació de responsabilitats forma part del cens entre les parts.
La renúncia de responsabilitat especificada anteriorment s'aplica als danys, responsabilitats o perjudicis provocats per qualsevol errada en el funcionament, error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament o transferència, virus, fallada en les línies de comunicació, robatori o destrucció, o bé per l'accés no autoritzat, alteració o ús, ja sigui per violació de contracte, negligència o qualsevol altra causa.

Limitació de responsabilitat

Excepte on la llei ho prohibeixi, Perfumeria Júlia no serà en cap cas responsable de danys indirectes, accidentals ni fortuïts, inclòs el lucre cessant, encara que hagi tingut coneixement de la possibilitat que tals danys poguessin produir-se.

Indemnització

Vostè accepta indemnitzar i no demandar ni reclamar pèrdues, despeses ni responsabilitats (incloent honoraris d'advocats) a Perfumeria Júlia, els seus directius, administradors, accionistes, predecessors, successors en interès, empleats, agents, filials o associats, ni en el seu nom ni en el de tercers, a causa del seu ús de la site.

Incompliment de les condicions d'ús

Si ho considera oportú, Perfumeria Júlia podria revelar les seves dades personals (inclosa la seva identitat) amb la finalitat de dur a terme una recerca o reclamació derivada del seu ús de la site, o bé per a identificar, contactar o emprendre mesures legals contra algú que hagués interferit o causat perjudicis (amb intenció o sense ella) als drets de propietat de Perfumeria Júlia o dels usuaris de la site, inclosos els clients de Perfumeria Júlia. Perfumeria Júlia es reserva el dret a revelar en tot moment qualsevol dada que estimi pertinent per a complir amb les lleis, normatives, procediments judicials o sol·licituds governamentals.
Vostè consent que Perfumeria Júlia podria, segons el seu criteri i sense previ avís, inhabilitar el seu accés a la site o bloquejar-lo si considera que ha incomplert les condicions d'ús o altres acords o directrius associades a l'ús de la site. Així mateix, accepta que l'incompliment d'aquestes condicions d'ús constitueix una pràctica empresarial il·lícita i deslleial, que provoca un perjudici irreparable a Perfumeria Júlia susceptible d'indemnització.