El registre a la newsletter s'ha completat satisfactòriament
1. Introducció

De conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), aquesta Política de Privacitat té com a objecte informar a tots aquells Usuaris subjectes a la mateixa del possible tractament de les seves dades personals.

Quan els usuaris visiten el lloc web www.perfumeriajulia.ad (en endavant, "Lloc" o "Lloc web"), els perfils corporatius de Júlia a xarxes socials, o realitzin una compra online o a les botigues, tractarem les seves dades personals.

Aquesta Política de Privacitat està destinada a ajudar a entendre quines dades es recopilen i què es fa amb elles.

A l'efecte d'aquesta Política, s'entendrà com “Usuari” a qualsevol categoria d'interessats inclosa en aquest document.

2. Identificació del Responsable del Tractament
 • Titular: Perfumeria Júlia, S.A. (en endavant denominat “Júlia”)
 • Domicili social: Avinguda Carlemany 115 AD700 Escaldes-Engordany, Andorra.
 • NIF: A-700534V
 • Email: protecciodades@julia.ad
3. Dades personals que tractem

Júlia recopila dades personals de les següents maneres:

 • Dades personals que l'Usuari ens proporciona: quan emplena un formulari, quan realitza una compra dels nostres productes o reserva un servei, quan participa en algun concurs o sorteig organitzat per Júlia, o quan envia les seves dades per a presentar la seva candidatura a una oferta laboral.
 • Dades personals que l'Usuari no ens proporciona directament: Júlia forma part d’un grup empresarial i és possible que altres societats del grup comparteixin dades personals dels Usuaris entre elles, sempre que sigui necessari en el marc de la relació comercial amb l’Usuari o amb el seu consentiment exprés.
 • quan visita el Lloc Web, Júlia fa servir diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el navegador o dispositiu de l’Usuari. Júlia també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuari. L’Usuari pot obtenir més informació sobre el tractament que Júlia realitza de les seves dades personals obtingudes a través de cookies a la Política de Cookies.

Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en les categories següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, data de naixement.
 • Dades de contacte: telèfon, adreça física i de correu electrònic, perfil a xarxes socials.
 • Dades econòmica: informació de caràcter econòmic (targeta de crèdit o dèbit, o altres mitjans de pagament).
 • Dades professionals: CV, empresa on treballa, càrrec, ocupació.
 • Dades de connexió i hàbits de navegació: IP, logs, geolocalització, llocs webs visitats i preferències de l’Usuari.
 • Dades de registre al compte client: usuari i contrasenya per a accedir al compte client.
 • Dades de videovigilància: imatges captades per càmeres de seguretat ubicades a àrees públiques com passadissos o la recepció de Júlia.
 • Dades de salut: dades de salut que l’Usuari comparteixi voluntàriament amb Júlia en el context de la relació comercial.

Així mateix, tractem dades personals de diferents categories d'interessats que, considerats com a Usuaris en el seu conjunt, de manera enunciativa i no limitativa, són les següents:

 • Clients: Dades personals de persones físiques que adquireixen els productes comercialitzats per Júlia o contracten els serveis que oferim, ja sigui als establiments comercials o a través del Lloc Web.
 • Usuaris del Lloc Web i xarxes socials: dades personals d'Usuaris que es posen en contacte amb Júlia a través del nostre Lloc Web, o que accedeixen a qualsevol dels nostres perfils corporatius a xarxes socials com a seguidor o com a usuari independent.
 • Participants a concursos o sortejos: dades personals dels Usuaris que participen en iniciatives comercials de Júlia, com concursos i/o sortejos.
 • Proveïdors o col·laboradors: dades personals de persones físiques que, actuant en qualitat de representants legals o interlocutors d’empreses o com a professionals, són proveïdors o col·laboradors de Júlia.
 • Candidats a llocs de treball: dades personals de les persones físiques que s'inscriguin en candidatures d'ocupació ofertes per Júlia de manera directa a través del nostre Lloc Web i / o en col·laboració amb tercers, incloent plataformes que gestionin ofertes de treball o candidatures d'ocupació.
4. Finalitat del tractament, base jurídica i termini de conservació de les dades personals

Informem a l’Usuari que les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats i bases legitimadores i durant el termini de conservació que es detalla a continuació:

Finalitat

Gestió, compliment i execució de la relació comercial entre l’Usuari i Júlia. En concret, utilitzarem les dades de l’Usuari per a la l’entrega dels productes adquirits, per a la prestació dels serveis contractats, per a gestionar els pagaments, facturació i entrega de tickets, per la gestió de devolucions de productes adquirits, per a informar l’Usuari sobre la disponibilitat de productes sol·licitats, per a la gestió de cupons o targetes regal.

Base jurídica

Compliment de les obligacions contractuals i precontractuals amb el client.

Obligacions legals relacionades amb les transaccions financeres, com la obligació de mantenir la comptabilitat i els registres.

Consentiment del client per a la recopilació de dades de salut que el client decideixi proporcionar a Júlia en el marc de la relació comercial.

Termini de conservació

Durant el temps necessari per a gestionar les compres realitzades o les prestacions de serveis contractats, incloent la gestió de qualsevol incidència relacionada (devolucions, queixes, reclamacions, consultes...). Posteriorment, conservarem les dades bloquejades fins a la prescripció de les obligacions legals que poguessin derivar-se.

Les dades vinculades al consentiment, fins que l’Usuari el retiri.

Finalitat

Gestió del registre i accés de l’Usuari al compte client del Lloc Web.

Base jurídica

Execució de la relació contractual entre les parts, és a dir, execució dels termes i condicions que regulen l’ús del compte client.

Termini de conservació

Mentre l’Usuari registrat no sol·liciti la cancel·lació del compte. Un cop feta efectiva la baixa del registre de l’Usuari, podrem conservar les seves dades personals fins a la prescripció de les obligacions legals aplicables.

Finalitat

Enviament de comunicacions comercials electròniques (email/sms), postals o trucades telefòniques per informar l’Usuari sobre productes o serveis similars als contractats per l’Usuari.

Base jurídica

Interès legítim de Júlia, en base a l’article 19.2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital

Termini de conservació

Mentre l’Usuari no manifesti la seva oposició a aquest tractament de dades personals.

Finalitat

En cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament, enviament d’informació comercial personalitzada sobre productes, promocions, ofertes de Júlia i d’altres societats del Grup Júlia, a través de comunicacions electròniques (email/sms), postals o trucades telefòniques. Per a dur a terme aquesta finalitat, elaborem un perfil dels Usuaris que ens permet personalitzar la informació que els hi enviem, adaptant-se als gustos i preferències que coneixem gràcies als hàbits de navegació de l’Usuari, historial de compres o fins i tot informació recabada a través de les cookies i altres tecnologies similars (per a més informació, visita la Política de Cookies ).

Base jurídica

Consentiment de l’Usuari.

Termini de conservació

Fins que l’Usuari retiri el seu consentiment.

Finalitat

Altres finalitats de marketing: Suggeriment de productes o ofertes basades en el perfil de l’Usuari, creat a partir de l’historial de compres i els productes que visualitza a través del Lloc Web. Aquestes notificacions poden arribar a l’Usuari a través de notificacions push, banners o fins i tot al correu electrònic/sms. Igualment, tractarem les dades per a mostrar publicitat en altres pàgines web, apps, o xarxes socials utilitzades per l’Usuari.

Base jurídica

Consentiment exprés o interès legítim en base a l’article 19.2 de la Llei 20/2014 en cas de ser client.

Termini de conservació

Mentre l’Usuari no retiri el seu consentiment o manifesti la seva oposició a aquest tractament de dades (segons correspongui).

Finalitat

Gestionar els serveis i avantatges del programa de fidelització associat a la Júlia Card.

Base jurídica

Consentiment de l’Usuari.

Termini de conservació

Fins que l’Usuari retiri el seu consentiment.

Finalitat

Realizar encuestas de satisfacción o calidad a los clientes del programa de fidelización.

Base jurídica

Consentimiento del Usuario.

Termini de conservació

Hasta que el Usuario retire su consentimiento.

Finalitat

Atendre les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari realitzi a Júlia a través del Lloc Web o de qualsevol canal de comunicació posat a la seva disposició.

Base jurídica

Si la consulta està relacionada amb una compra o alguna incidència vinculada amb la relació comercial, el tractament de dades es basa en l’execució del contracte de compravenda o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’Usuari.

En altres casos, tractarem les dades personals en base a l’interès legítim de Júlia en donar resposta a les consultes i sol·licituds d’informació dels Usuaris.

Termini de conservació

Fins a la resolució de la sol·licitud d’informació i/o consulta de l’Usuari i, posteriorment, el termini necessari per al compliment de les obligacions legals aplicables.

Finalitat

Administrar les interaccions de l’Usuari amb Júlia a través de les xarxes socials, incloent els concursos i sortejos.

Base jurídica

Consentiment de l’Usuari al interactuar i/o seguir el perfil de Júlia a les xarxes socials.

Termini de conservació

Mentre estigui vigent el perfil de Júlia a les corresponents xarxes socials.

Finalitat

Gestionar la seguretat i prevenció del frau, incloent videovigilància dels locals comercials de Júlia.

Base jurídica

Interès legítim de Júlia de controlar la seguretat i integritat de les seves instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància.

Termini de conservació

1 mes, excepte que es produeixi algun incident de seguretat, que es podran conservar durant el temps que sigui necessari per a investigar els fets.

Finalitat

Manteniment de la relació comercial amb el proveïdor o col·laborador on l’Usuari presti els seus serveis, així com amb els empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d’establir una relació professional amb Júlia.

Base jurídica

Compliment de les obligacions contractuals i precontractuals amb el proveïdor o col·laborador.

Compliment de les obligacions legals derivades de la relació comercial.

Termini de conservació

Durant la vigència de la relació contractual amb el proveïdor o col·laborador, i posteriorment, fins a la prescripció de les obligacions legals que poguessin derivar-se.

Finalitat

En cas que l'Usuari remeti a Júlia el seu currículum i / o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre participar en un procés de selecció per a un lloc de treball a Júlia.

Base jurídica

Consentiment de l’Usuari.

Compliment de les obligacions legals derivades de la relació comercial.

Termini de conservació

Dos anys des de la finalització del procés de selecció.

5. Destinataris

És possible que Júlia comparteixi o doni accés a les dades personals de l’Usuari amb:

 • Proveïdors de serveis que processen dades en nom de Júlia i segons les instruccions de Júlia, amb els quals Júlia ha subscrit el corresponen contracte d’encàrrec del tractament.
 • Tercers, quan sigui necessari per a l’execució de la relació contractual o comercial amb l’Usuari o amb el seu consentiment, així com en cas que fos necessari per obligació legal:

  • Altres societats del Grup Júlia, que comparteixen base de dades de clients per a què l’Usuari mantingui les facilitats i avantatges comercials a qualsevol establiment comercial del món, o en cas que hagi manifestat el seu consentiment, per a remetre-li comunicacions comercials;
  • Entitats financeres o bancàries, per a la gestió de les transaccions comercials;
  • Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat, si fos necessari per obligació legal o en el marc d’una reclamació legal o judicial.
6. Transferències internacionals

És possible que les dades personals de l’Usuari siguin transferides fora d’Andorra, però en tot cas, Júlia garantirà el compliment de les exigències de la LPQD per a garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades per part del destinatari, ja sigui perquè es troba en un territori amb una legislació en matèria de protecció de dades equivalent a l’andorrana, o perquè el destinatari es sotmet a les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea, entre d’altres mecanismes regulats per la normativa aplicable.

7. Drets de l'Usuari

L'Usuari pot exercir davant de Júlia els drets següents relacionats amb les seves dades personals: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com el dret a no ser objecte de decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'Usuari.

Igualment, respecte als tractaments de dades basats en el consentiment de l'Usuari, aquest també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 • Per a l'exercici dels drets del consumidor d'accedir, rectificar, suprimir o eliminar les teves dades personals, podeu fer-ho enviant una sol·licitud postal a la següent adreça omplint la informació identificativa necessària: Nom, Cognoms, Id_client, núm. de targeta i data de naixement.

  Perfumeria Júlia, S.A.
  Avinguda Carlemany 115 AD700 Escaldes-Engordany, Andorra
  o al correu electrònic: protecciodades@julia.ad.

 • Contacte directament a través d'aquest formulari de contacte.
 • Utilitzant els enllaços de baixa disponibles a tots els correus comercials.

En tot cas, l'usuari també té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. Canvis o modificacions de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat pot actualitzar-se periòdicament per a reflectir canvis en els tractaments de dades personals.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a Setembre de 2022.